+420 318 635 677 tenart@tenart.cz

Materiál PET

06.10.2023

Materiál PET (chemické označení polyethylentereftalát) je polyester s relativně vysokou hustotou, v podobě standardních skladových polotovarů pro obrábění. PET se dodává buď jako amorfní, nebo jako semikrystalický termoplast.

Pro amorfní typ polymeru PET je charakteristická vysoká transparentnost, ale horší mechanické vlastnosti, jako například síla v tahu, a rovněž podstatně horší kluzné vlastnosti.

Mezi typické vlastnosti semikrystalického tereftalátu náleží tvrdost, tuhost, pevnost, vynikající kluzné vlastnosti a vysoká odolnost vůči opotřebení (v porovnání s POM ve vlhkém nebo suchém prostředí). 
#pet #tenartplasty #tvarovevyrobky